Welconomy forum in toruń logo białe
Flaga polski do zmiany języka Flaga angielski do zmiany języka

Zapraszamy na XXV jubileuszową edycję Welconomy Forum in Toruń 12-13 marca 2018

Program XXV edycji

XXV WELCONOMY FORUM IN TORUN

CKK Jordanki 

Aleja Solidarności 1-3

 

12 marca 2018

 

SESJA INAUGURACYJNA  10:00 - 12:30   (sala kameralna)

Wprowadzenie - dwadzieścia pięć lat minęło

prof. dr hab. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych  Energii Parlamentu Europejskiego, Premier Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012

 

Debata: Sytuacja gospodarcza kraju na tle Unii Europejskiej i Świata

Prowadzący:

prof. dr hab. inż. Michał Kleiber – Polska Akademia Nauk

Uczestnicy:

dr Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju

Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii

Paweł Borys – Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

dr Marek Cywiński – Dyrektor Generalny Kapsch Telematic Services

Krzysztof Krystowski – Wiceprezes Leonardo Helicopters, właściciela PZL – Świdnik S.A.

prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński – Dyrektor Światowego Centrum Słuchu

Sławomir Jastrzębowski – Redaktor Naczelny „Super Ekspress”

Tomasz Sakiewicz – Redaktor Naczelny „Gazeta Polska”

 

I TURA PANELI DYSKUSYJNYCH   13:00 – 14:30

 

Perspektywiczne rynki współpracy gospodarczej  (sala kameralna)

Moderator: Dariusz Szymczycha – Wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Europa-Północ-Wschód

Eksperci:

Peter Frans Gontha – Ambasador Indonezji w Polsce

Bartosz Graś – Adwokat Kijewski, Graś Sp.k.

Viktor Nekrashevich - Wiceprzewodniczący Mohylewskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego 

Bernhard Otterstein - Prezes Polsko-Kanadyjskiej Izby Gospodarczej

Janusz Piechociński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki w latach 2012-2015

 

Rola instrumentów finansowych jako elementu rozwoju gospodarczego państwa

(sala numer 1) 

Moderator: dr hab. Robert Gwiazdowski – Profesor Uczelni Łazarskiego

Eksperci:

dr Jerzy Kwieciński – Minister Rozwoju i Inwestycji

Zdzisław Kupczyk –Prezes Banku Polskiej Spółdzielczości

Dariusz Lasek - Członek Zarządu Skarbiec TFI

Jerzy Bańka – Wiceprezes Związku Banków Polskich

Janusz Władyczak – Prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

 

Innowacje w sektorze energetycznym – gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju (sala numer 2)

Moderator: dr Andrzej Sikora – Prezes Zarządu Instytutu  Studiów Energetycznych

Eksperci:

Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii

Janusz Steinhoff – Wicepremier Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2000-2001

dr inż. Tomasz Szczygielski – Dyrektor Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Paweł Śliwa - Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji, Polska Grupa Energetyczna S.A.

Józef Węgrecki - Członek Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów PKN Orlen S.A.

Przyszłość Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce (sala numer 3)

Moderator: Jerzy Widzyk – Minister Transportu i Gospodarki Morskiej w latach 2000-2001

Eksperci:

Rafał Baniak – Wiceprezydent Pracodawcy RP

Monika Dadacz – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Janusz Michałek – Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Jarosław Najberg – Wiceprezydent Włocławka

Tadeusz Donocik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 Paweł Lulewicz – Wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Paweł Sikorski – Dyrektor Zarządzający Pionem Zarządzania Regionami, Bank Gospodarstwa Krajowego

Sto lat polskich sił zbrojnych (sala numer 4)

Moderator: Dariusz Lasocki – Prezes Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych

Eksperci:

płk dr inż. Paweł Kamiński - Zastępca Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji

Wojskowa Akademia Techniczna

Jan Król – Wicemarszałek Sejmu w latach 1997-2001

Krzysztof Krystowski – Wiceprezes Leonardo Helicopters, właściciela PZL – Świdnik S.A.

gen. dyw. Piotr Patalong – Żołnierz Siły Zbrojne RP

Tomasz Sakiewicz – Redaktor Naczelny „Gazeta Polska”

dr Jakub Skiba – Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

 

 

II TURA PANELI DYSKUSYJNYCH    14:40 – 16:10

 

Inwestuj w Indie ( sala kameralna)

Moderator: Andrzej Jonas – Redaktor Naczelny „The Warsaw Voice”

Eksperci:

V. S. D. L. Surendra – Pierwszy Sekretarz Ambasady Indii w Polsce

Jarosław Józefowicz – Prezes TZMO S.A.

Michał Kijewski – Radca Prawny Kijewski, Graś Sp.k.

Patryk Kugiel – Główny analityk, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Małgorzata Pępek – Poseł RP, Przewodnicząca Polsko-Indyjskiej Grupy Parlamentarnej

Wojciech Tomikowski – Partner Zarządzający Layage Momentum LTD

 

Strategia rozwoju polskiej gospodarki – perspektywy i uwarunkowania (sala numer 1)

Moderator: Tomasz Sakiewicz – Redaktor Naczelny „Gazeta Polska”

Eksperci:

dr Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju

Paweł Borys – Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

dr Marek Cywiński – Dyrektor Generalny Kapsch Telematic Services

Krzysztof Krystowski – Wiceprezes Leonardo Helicopters, właściciela PZL – Świdnik S.A.

prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński – Dyrektor Światowego Centrum Słuchu

dr Jakub Skiba – Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Janusz Władyczak – Prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

 

RODO Europejskie Rozporządzenie Ochrony Danych Osobowych. Ubezpieczenie Cyber w kontekście RODO (sala numer 2)

Moderator: Paweł Poncyliusz - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2006-2007

Eksperci:

Janusz Krzyczkowski – Ekspert ds. RODO, Konsultant w Ministerstwie Cyfryzacji

Paweł Makowski – Radca Prawny GIODO

Marta Paruch – Financial Lines Senior Underwriter CHUBB Insured

Dariusz Pokrowski – Prezes Zarządu Attis Broker Sp. z o.o.

Tomasz Śmigielski – Ekspert ds. Bezpieczeństwa w Kancelarii Prezydenta RP oraz w Krajowej Szkole Administracji Publicznej

 

Wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako instrument odpowiedzialnego rozwoju (sala numer 3)

Moderator: Agata Stremecka – Prezes Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR

Eksperci:

Mieczysław Augustyn – Senator RP, Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu RP

Rafał Baniak – Wiceprezydent Pracodawcy RP

Katarzyna Kowalska – Wiceprezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Robert Koziński – Dyrektor Biura Monitorowania i Finansowania Systemu Gwarancyjno–Poręczeniowego, Bank Gospodarstwa Krajowego

Arkadiusz Lewicki - Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

 

Wspólna Polityka Rolna (sala numer 4)

Moderator: dr Jakub Jasiński – Instytut Rozwoju Rolnictwa i Wsi Polska Akademia Nauk, Centrum Badań i Analiz Pracodawcy RP

Eksperci:

dr Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jerzy Chróścikowski – Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa

prof. dr hab. Andrzej Kowalski – Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Krzysztof Retyk – Zastępca Prezesa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Dariusz Sapiński – Prezes Zarządu Grupa Mlekovita

dr inż. Małgorzata Sztoldman – Dyrektor Departamentu Analiz i Sprawozdawczości, Agencja Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa

prof. dr hab. Henryk Wnorowski – Prezes Krajowa Spółka Cukrowa Polski Cukier S.A.

III TURA PANELI DYSKUSYJNYCH    16:40 – 18:10

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa:
„Wyzwania zarządzania: przywództwo, strategie, społeczna odpowiedzialność”
  (sala kameralna)

 • dr Andrzej Lis, dr hab. Agata Sudolska, prof. UMK (UMK Toruń) Tworzenie efektów synergicznych pomiędzy procesami międzyorganizacyjnego i wewnątrzorganizacyjnego uczenia się: Analiza przypadku procesów absorpcji wiedzy zewnętrznej i sugestii pracowniczych w przedsiębiorstwie Frauenthal Automotive Toruń
 • prof. Tetyana Lepeyko (Charkowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. S. Kuznets’a) Profil współczesnego ukraińskiego menedżera wraz z azjatyckim stylem zarządzania
 • dr Sergii Vasylyk (Charkowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. S. Kuznets’a) Zastosowanie CSR wobec pracowników – najlepsze praktyki
 • dr Inna Khovrak (Krzemieńczucki Narodowy Uniwersytet Mychajła Ostrogradskiego) Społeczna odpowiedzialność uniwersytetów dla zrównoważonego rozwoju: wyzwania i możliwości
 • dr Jolanta Maj (Politechnika Opolska) Determinanty zbierania danych CSR w polskich przedsiębiorstwach
 • dr Piotr Bębenek (Politechnika Opolska) Kreatywność i zarządzanie innowacjami jako współczesny model kompetencyjny dla menedżerów
 • dr Barbara Czerniachowicz (Uniwersytet Szczeciński) HR i przedsiębiorczość
 • dr Viktoriia Moskalenko (Narodowy Uniwersytet Technologii Żywienia w Kijowie)
 • mgr Yong Lu, Marek Nieznański (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) „Ja” unikam straty, „My” szukamy współzależności: Przepisy i samo-konstruowanie jako determinanty w regule większości
 • mgr Anna Kurzak (Politechnika Częstochowska) Aspekty ekologiczne zrównoważonego rozwoju
 • Weronika Kawecka, inż. Anna Damilak (Politechnika Łódzka) Startup – miejsce dla liderów, nie kierowników
 • Anna Horzela, (Politechnika Śląska)Wyzwania CSR
 • Tomasz Grodzicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Kobiety jako menedżerowie w największych korporacjach Świata: niedoceniony potencjał
 • Monika Tomaszewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Patrycja Gulak-Lipka, Michał Jagielski, Patryk Tociak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Wkład pracowników w działania CSR przedsiębiorstwa

Panel dyskusyjny: Wirtualne, a rzeczywiste ja. Know-how marki osobistej, moderator Milena Zaborowska (Komunikacja i Psychologia w Biznesie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

System zwrotnego finansowania rozwoju w regionach (sala numer 1)

Moderator: Olgierd Dziekoński – Minister w Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego w latach 2010-2015

Eksperci:

dr Jerzy Kwieciński – Minister Rozwoju i Inwestycji

Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Mariusz Krukowski – Doradca Stałego Przedstawiciela EBI przy Unii Europejskiej, Europejski Bank Inwestycyjny

Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Arkadiusz Lewicki - Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

Marek Mika – Prezes Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Jerzy Bańka – Wiceprezes Związku Banków Polskich

 

Rynek pracownika? Wpływ zmian na rynku pracy na system emerytalny i gospodarkę (sala numer 2)

Moderator: Grzegorz Osiecki - publicysta Dziennik Gazeta Prawna

Eksperci:

Paweł Jaroszek - Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

dr Dominik Batorski - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego,  Uniwersytet Warszawski

dr Piotr Majewski - Katedra Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Bydgoszczy

dr Grzegorz Baczewski - Konfederacja Lewiatan, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski

 

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej - 
w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań (sala numer 3)

Moderator: mjr rez. dr inż.Jarosław Stelmach – właściciel firmy doradczo-szkoleniowej SAFETY PROJECT

Eksperci:

prof. dr hab. Robert Borkowski – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Prezes Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego, Kierownik Katedry Służby Specjalne w Systemie Bezpieczeństwa

ppłk dr Jarosław Cymerski– Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora

Piotr Ejma-Multański – konsultant techniczny UTC Fire & Security

Małgorzata Kudzin-Borkowska – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Witold Sudomir – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Fizycznego i Rozwoju Technologii, Bank PKO Bank Polski

 

 

Czy branżom niszowym w rolnictwie grozi zagłada? (sala numer 4)

Moderator: Jacek Węsierski – Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Eksperci:

Przemysław Noworyta – Dyrektor Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu

Krzysztof Nykiel – Prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego

Jarosław Sachajko – Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dr hab. Adam Traczykowski - kierownik Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska Wiejskiego Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy

 

IV TURA PANELI DYSKUSYJNYCH    18:20 – 19:50

 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa:
„Wyzwania zarządzania: przywództwo, strategie, społeczna odpowiedzialność”

(sala kameralna)

 • dr Andrzej Lis, dr hab. Agata Sudolska, prof. UMK (UMK Toruń) Tworzenie efektów synergicznych pomiędzy procesami międzyorganizacyjnego i wewnątrzorganizacyjnego uczenia się: Analiza przypadku procesów absorpcji wiedzy zewnętrznej i sugestii pracowniczych w przedsiębiorstwie Frauenthal Automotive Toruń
 • prof. Tetyana Lepeyko (Charkowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. S. Kuznets’a) Profil współczesnego ukraińskiego menedżera wraz z azjatyckim stylem zarządzania
 • dr Sergii Vasylyk (Charkowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. S. Kuznets’a) Zastosowanie CSR wobec pracowników – najlepsze praktyki
 • dr Inna Khovrak (Krzemieńczucki Narodowy Uniwersytet Mychajła Ostrogradskiego) Społeczna odpowiedzialność uniwersytetów dla zrównoważonego rozwoju: wyzwania i możliwości
 • dr Jolanta Maj (Politechnika Opolska) Determinanty zbierania danych CSR w polskich przedsiębiorstwach
 • dr Piotr Bębenek (Politechnika Opolska) Kreatywność i zarządzanie innowacjami jako współczesny model kompetencyjny dla menedżerów
 • dr Barbara Czerniachowicz (Uniwersytet Szczeciński) HR i przedsiębiorczość
 • dr Viktoriia Moskalenko (Narodowy Uniwersytet Technologii Żywienia w Kijowie)
 • mgr Yong Lu, Marek Nieznański (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) „Ja” unikam straty, „My” szukamy współzależności: Przepisy i samo-konstruowanie jako determinanty w regule większości
 • mgr Anna Kurzak (Politechnika Częstochowska) Aspekty ekologiczne zrównoważonego rozwoju
 • Weronika Kawecka, inż. Anna Damilak (Politechnika Łódzka) Startup – miejsce dla liderów, nie kierowników
 • Anna Horzela, (Politechnika Śląska)Wyzwania CSR
 • Tomasz Grodzicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Kobiety jako menedżerowie w największych korporacjach Świata: niedoceniony potencjał
 • Monika Tomaszewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Patrycja Gulak-Lipka, Michał Jagielski, Patryk Tociak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Wkład pracowników w działania CSR przedsiębiorstwa

Panel dyskusyjny: Wirtualne, a rzeczywiste ja. Know-how marki osobistej, moderator Milena Zaborowska (Komunikacja i Psychologia w Biznesie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Kierunki rozwoju polskich przedsiębiorstw w 2018 roku i w latach kolejnych. Wpływ Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych na działalność przedsiębiorstw (sala numer 1)

Moderator: Krzysztof Gorzkowski – Szef Działu PR i Marketingu w Kapsch Telematic Services Polska

Eksperci:

Witold Słowik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Bartosz Graś – Adwokat Kijewski, Graś Sp.k.

Maksymilian Graś - Adwokat Polska Izba Paliw Płynnych

Mateusz Grosicki  - Adwokat Kancelaria Kijewski, Graś Sp.k.

Artur Skiba –  Prezes Antal International Sp. z o.o.

Łukasz Olechnowicz – Prezes Dynaminds Sp. z o.o.

 

Kapitał ludzki – jako najważniejszy czynnik przewagi konkurencyjnej organizacji gospodarczej (sala numer 2)

Eksperci:

Grzegorz Niedzielski – Prezes Zarządu ZM DEZAMET S.A.

Andrzej Cholewiak – Prezes ZPS GAMRAT Sp. z o.o.

Aleksandra Pawlik – Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży ZM DEZAMET S.A.

Maciej Rębisz – Szef Biura Zarządu ZM DEZAMET S.A.

 

Wyzwania współczesnej medycyny (sala numer 3)

Moderator: Jakub Szulc – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2008-2012

Eksperci:

Waldemar Kraska - Senator RP, Przewodniczący Komisji Zdrowia

prof. dr hab. Jacek Kubica – Prorektor ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Marcin Maruszewski - Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Piotr Nowicki – Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i koordynacji onkologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński – Dyrektor Światowego Centrum Słuchu

Marek Woch – Pełnomocnik Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

prof. dr hab. Wojciech Zegarski - Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

 

Innowacje w roślinnej produkcji rolnej – kwalifikowany materiał siewny (sala numer 4)

Moderator: Lucyna Talaśka – Klich - Redaktor prowadząca Dział Gospodarki "Gazety Pomorskiej"

Eksperci:

Wojciech Błaszczak – Prezes Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.

Piotr Doligalski – Członek Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych

dr Wojciech Hałdaś - Naczelnik Wydziału Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Łuczak – Prezes Syngenta Polska Sp. z o.o.

Rafał Mładanowicz - Prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż

Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

 

13 marca 2018

 

I TURA PANELI DYSKUSYJNYCH    9:30 – 11:00

 

Konwent Wójtów (sala numer 1)

Goście specjalni:

Wiesław Janczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Witold Słowik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Marek Zagórski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

 

 

Współczesna kobieta biznesu - Afrodyta czy Atena? (sala numer 2)

Moderatorzy: Kinga Chalecka – prezes Stowarzyszenia Kobiece Forum Biznesu, właścicielka Firmy Szkoleniowej „Inne Spojrzenie”

Katarzyna Cichocka – Stowarzyszenie Kobiece Forum Biznesu, coach, trener biznesu

Eksperci:

Joanna Czerska-Thomas – właścicielka Agencji Marketingowej M4Bizz oraz założycielka Fundacji M4Bizz, współautorka książki „Kobieta na swoim”, współorganizatorka cyklicznej konferencji „Charmsy Biznesu” oraz comiesięcznych spotkań „Biznes dla Kobiet”,

Justyna Niebieszczańska - manager kanadyjskiej korporacji SciCan, właścicielka Agencji PR Bridgehead, blogerka, współautorka książki „Kobieta na swoim”,

Elżbieta Olszewska – właścicielka Żywego Muzeum Piernika w Toruniu, dyrektorka programowa Fundacji “ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, laureatka Orderu Uśmiechu i medalu “Gloria Artis”

Krystyna Zaleska – Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, specjalista z ponad 23 letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania publicznym szpitalem , w ramach PROJECT HOPE odbyła praktykę w szpitalach w Chicago w USA 

 

Infrastruktura kolejowa w Polsce: bariery i wyzwania rozwojowe  (sala numer 3)

Moderator: Piotr Król – Poseł RP, Przewodniczący Podkomisji ds. Kolejnictwa i Poczty

Eksperci:

Filip Bebenow – Zakład Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu

Adrian Furgalski – Wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.

Paweł Rydzyński – Wiceprezes Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu

Marita Szustak – Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego

 

 

Jak skutecznie wypromować region i miasto na arenie międzynarodowej? (sala numer 4)

Moderator: Andrzej Jonas – Redaktor Naczelny „The Warsaw Voice”

Eksperci:

Natalia Matyba – Doradca Prezydenta Pracodawców RP

Zbigniew Ostrowski – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dionizy Smoleń – Dyrektor ds. Sektora Publicznego PwC

Andrzej Szumowski – Wiceprezes Wyborowa Pernod Ricard

Edyta Wiwatowska – Prezes Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

dr hab. Piotr Zariczny – Profesor Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

 

II TURA PANELI DYSKUSYJNYCH     11:10 – 12:40

 

Konwent Wójtów (sala numer 1)

Goście specjalni:

Wiesław Janczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Witold Słowik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Marek Zagórski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

 

Wpływ nauki na innowacyjny rozwój gospodarczy kraju (sala numer 2)

Moderator: dr Tomasz Marcysiak – wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

Prelegenci:

prof. Aleksander Bobko – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

prof. dr hab. Leszek Dziawgo – Kierownik Katedry Zarządzania Finansami, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Marcin Kilanowski - Dyrektor AIP Uniwersyt Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wiceprezes KPOP Lewiatan

prof. dr hab. inż. Michał Kleiber – Polska Akademia Nauk

prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński – Dyrektor Instytutu Narządów Zmysłów 

ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w latach 2008-2012

prof. dr hab. Marek Stankiewicz - Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
Kamil Wyszkowski – Dyrektor Generalny UN Global Compact Poland

 

Polska wieś na dzikim zachodzie - kobieca aktywność na Polskiej wsi w ciągu ostatnich 100 lat (sala numer 3)

Moderator: Agnieszka Odachowska – Prezes Fundacji Razem dla rozwoju obszarów wiejskich

Eksperci:

Dorota Ekiert – przedsiębiorczyni

Katarzyna Kosna - przedsiębiorczyni , właścicielka Skansenu Jeziorak

Anna Kusy - Kłos -Wójt Gminy Widuchowa

Mirella Dziwińska – lokalna działaczka społeczna, ekspertka ds. projektów unijnych na obszarach wiejskich

Irmina Olejnik Czerwonka - Przewodnicząca Zachodniopomorskiej Rady Pożytku Publicznego, przedsiębiorczymi, Prezeska Spółdzielni Socjalnej 

Michał Piosik - właściciel Polish Your Cooking

Grażyna Zaremba Szuba – Restauratorka, właścicielka „Dworku Tradycja”, autorka książki „Pomorska Książka Kucharska”

 

Fair play w sporcie, kulturze i polityce (sala numer 4)

Moderator: Jerzy Wenderlich – Przewodniczący Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Poseł na Sejm RP w latach 1993-2015, Wicemarszałek Sejmu 2010-2015

Prelegenci:

Wojciech Ciurzyński – Przedsiębiorca-Inwestor, Deweloper, Członek Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Marcin Drogorób – Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski

Otylia Jędrzejczak -  polska pływaczka, mistrzyni olimpijska, mistrzyni świata, mistrzyni Europy, trzykrotna rekordzistka świata, rekordzistka Europy, Członek Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich

Dariusz Kordek – aktor, producent teatralny

Olgierd Łukaszewicz – Prezes Związku Artystów Scen Polskich

Andrzej Strejlau – trener reprezentacji Polski w latach 1989-1993, komentator sportowy, Członek Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Teresa Sukniewicz-Kleiber – siedmiokrotna mistrzyni Polski w lekkoatletyce, trzykrotna rekordzistka Świata na 100m. przez płotki i zwyciężczyni konkursu Przeglądu Sportowego na najlepszego sportowca Polski roku 1970, Wiceprezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich

 

III TURA PANELI DYSKUSYJNYCH     12:50 – 14:20

 

Konwent Wójtów (sala numer 1)

Goście specjalni:

Wiesław Janczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Witold Słowik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Marek Zagórski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

 

Pracownik z klasą – rzeczywistość czy marzenie? (sala numer 2)

Moderator: Andrzej Chalecki – trener, mówca motywacyjny, mentor, właściciel Firmy Szkoleniowej Inne Spojrzenie

Eksperci:

Wiesława Gierańczyk - p.o. dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy

Ewa Korecka – Prezes Zarządu FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia, ekspert rynku pracy i wsparcia HR

Marta Olszewska – dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, doradca, trener, ekspert w zakresie wdrażania funduszy unijnych

 

Rywalizacja czy współpraca z przedsiębiorstwem społecznym? (sala numer 3)

Moderator:Irmina Marcinkiewicz - Prezes MSU Publishing, wykładowca Uniwersytet Mikołaja Kopernika, laureatka Plebiscytu Kobieta Biznesu 2016, zwyciężczyni plebiscytu Menedżer Roku 2017r. w kategorii mikro i małe firmy

Eksperci:

Krystyna Dorsz – Prezes Diakonijnej Spółki Zatrudnienia Sp. z o.o.

Monika Hajbowicz - Kierownik Działu Ochrony Środowiska Volkswagen - Poznań Sp. z o.o.

Paulina Ograbisz – Prezes Spółdzielni Socjalnej „Panato”

Robert Spychała – Wiceprezes Mueller Fabryka Świec S.A.

Wacław Szramowski – Prezes Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa”

Małgorzata Zdzienicka-Grabarz – Prezes Zarządu Fundacji BGŻ BNP Paribas i Dyrektor Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Banku BGŻ BNP Paribas

 

Współczesne wyzwania polityki ochrony środowiska ( sala numer 4)

Moderator: prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Eksperci:

Klara Ramm Szatkiewicz – Przedstawiciel Polski w Federacji EurEau; Business Development Manager Veolia Energa Polska

dr inż. Krystian Szczepański - Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

zamknięcie cookie's ikona więcej informacji