Welconomy forum in toruń logo białe
Flaga polski do zmiany języka Flaga angielski do zmiany języka

Zapraszamy na Welconomy Forum in Toruń 13-14 marca 2017r. Hotel Copernicus

Program XXIV edycji

 

PROGRAM WELCONOMY FORUM IN TORUŃ

13 marca 2017

SESJA INAUGURACYJNA

10:00 – 12:00

 

Powitanie gości:

 

Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Sławomir Kopyść – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia

Wladimir Domaniewskij – Przewodniczący Obwodu Mohylewskiego

Aleksandr Averyanov – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białorusi w Rzeczpospolitej Polskiej

dr Jacek Janiszewski – Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca

 

Wystąpienie specjalne:

dr Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Debata: Światowa gospodarka w obliczu zmian w Unii Europejskiej

 

Moderator: prof. dr hab. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, Premier Rzeczpospolitej Polskiej
w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012

Goście Honorowi :

Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dr Jerzy Kwieciński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Prelegenci:

dr Marek Cywiński – Prezes Zarządu Kapsch Telematics Services

Marcin Chludziński – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Beniamin Krasicki – Prezes City Security, Członek Zarządu Polskiej Izby Ochrony

Krzysztof Krystowski – Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający PZL Świdnik

Mieczysław Groszek - Wiceprezes Związku Banków Polskich 

Prof. dr hab. Jan Głuchowski – Rektor Senior Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

 

 

 

 

 

 

I TURA PANELI TEMATYCZNYCH

12:30 – 14:00

 

Czynna ochrona przyrody w województwie kujawsko-pomorskim

( sala TERRA A)

 

Moderator: Krzysztof Masiuk – Sekretarz Zarządu w Klubie Liderów Samorządowych

Prelegenci:

Marian Tomoń  -  Dyrektor Brodnickiego Parku Krajobrazowego

Jarosław Pająkowski – Dyrektor Nadwiślańsko- Chełmińskiego Parku Krajobrazowego w Świeciu

Michał Piotrowski – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

Dariusz Wrzos – Dyrektor Regionalny Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 

 

 

Perspektywiczne rynki eksportowe – Ameryka Łacińska, Afryka, Indie, Iran

(sala TERRA B)

 

Moderator: Andrzej Jonas – Redaktor Naczelny „The Warsaw Voice”

Prelegent honorowy:

dr Jerzy Kwieciński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Prelegenci:

Jacek Dona-Rospędowski – Partner GK I S.A. oraz Main Partners S.A.

Jerzy Drożdż – Ambasador, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej

Jaromir Łatuszyński - Prezes Fundacji Dialogu Kultur i Religii ICAR

Paweł Skutecki – Poseł na Sejm RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespół do spraw Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego 

dr Stanisław Rakowicz – Konsul Honorowy Peru

Tomasz Wiśniewski – Radca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

dr Monika Wyrzkowska - Antkiewicz –Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

 

 

Czy modernizacja polskiej armii może pobudzać polską gospodarkę?

(sala TERRA CL)

 

Moderator: Paweł Poncyljusz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2006-2007

Prelegenci:

Rafał Baniak – Wiceprezydent Wykonawczy Pracodawców RP

Dariusz Koenig – Prezes KenBit

Krzysztof Krystowski – Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający PZL Świdnik

Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Najwyższej Izby Kontroli

dr Krzysztof Liedel - przewodniczący Rady Nadzorczej City Security (były z-ca szefa BBN)

dr Michał Szewczyk – Wyższa Szkoła Bankowa

Paweł Szramka – Poseł na Sejm RP, członek Komisji Obrony Narodowej, były żołnierz z 8-letnim stażem pracy w Wojsku Polskim

Janusz Tomaszewski – Wiceprezes Rady Ministrów w latach 1997 – 1999

 

 

Wpływ Planu Junckera na polską gospodarkę

(Sala TERRA CP)

 

Moderator: Michał Adamski – publicysta, dziennikarz TVP3 Bydgoszcz

Prelegent honorowy:

Witold Słowik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Prelegenci:

Andrzej Halicki – Minister Administracji i Cyfryzacji w latach 2014-2015

prof. Michał Kleiber – Ambasador Komisji Europejskiej ds. nowej narracji europejskiej, Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015

Bożena Lublińska – Kasprzak – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w latach 2009 – 2016

Andrzej Kensbok – Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Janusz Steinhoff – Wiceprezes Rady Ministrów w latach 2000-2001

 

 

Likwidacja kwot mleka i cukru (cz. I)

(Sala LUNA A)

 

Moderator: dr. hab. Adam Traczykowski – Profesor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Prelegent honorowy:

Jacek Bogucki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dr Jarosław Sachajko – Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prelegenci:

Waldemar Humięcki – Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych

Łukasz Hołubowski – Prezes Agencji Rynku Rolnego

Waldemar Broś – Prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich

Paweł Piotrowski – Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Krzysztof Nykiel – Prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego

Krzysztof Banach – Wiceprezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Wiesław Drewnowski – Prezes Zarządu Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Bydgoszczy

dr Andrzej Hałasiewicz –Członek Komitetu Programowego FAO w Rzymie

dr inż. Zbigniew Lach – Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osięcinach

 

 

Finanse publiczne w służbie zdrowia

(Sala LUNA B)

 

Jak zmniejszyć zadłużenie szpitala i poprawić jego działanie? – Porozmawiajmy o faktach

Wykorzystanie danych publicznych w administracji i samorządach

Eksperci:

Tomasz Chałowski – Solution Architect, Qlik

Jarosław Kozera – JSKonsulting

Tomasz Samagalski – Dyrektor Sprzedaży, Hogart Business Intelligence

 

 

 

 

Aktywizacja zawodowa obszarów wiejskich

(Sala LUNA C)

 

Moderator: dr Teresa Kucharska – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wiceprezes, Przewodnicząca Kapituły Konkursu "Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU"

Prelegenci:

Joanna Chinalska - Ferma Drobiu Chinalski

Adam Dudek - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej  

Zdzisław Kupczyk – Prezes Banku Polskiej Spółdzielczości

Bożenna Pawlina Maksymiuk – była Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej, Prezes Nadburzańskiego Uniwersytetu Ludowego 

Jerzy Wróbel– Agrosad 

 

 

 

 

 

II TURA PANELI TEMATYCZNYCH

15:00 – 16:30

 

 

Wyzwania współczesnego zarządzania w gospodarce światowej: przywództwo, strategie, społeczna odpowiedzialność (cz. I)

(Sala TERRA A)

 

Przywództwo:

Istota cech przywódczych menedżera w zarządzaniu projektami, dr Agnieszka Goździewska-Nowicka, dr inż. Arkadiusz Rajs (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)

W poszukiwaniu idealnej formuły zarządu, dr Joanna Hernik (Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie)

Zarządzanie pracownikami pokolenia Y w przedsiębiorstwie, Kamila Zelga (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Rola lidera w organizacjach sportowych, mgr Daria Pałucka, mgr Mateusz  
Tomanek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

 

CSR:

Społeczna odpowiedzialność biznesu w procesie tworzenia wartości dla klienta w kontekście asymetrii informacji, dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UE Poznań (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Społeczna odpowiedzialność biznesu w przemyśle włókienniczym - bariery i wyzwania, mgr Monika Szewczyk (Uniwersytet Łódzki)

Analiza stopnia wdrożenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie firmy DHL Polska, mgr Kamil Roman (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie)

Koncepcja zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa a nowoczesne  
podejście CSR
, mgr Natalia Kurek (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej  
w Lublinie)

CSR jako przewaga konkurencyjna, mgr Paweł Cegliński, mgr Anna  
Wiśniewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Gospodarka okrężna (circulareconomy) w branży transportowej w  
kontekście idei CSR
, mgr Katarzyna Turoń (Politechnika Śląska, Gliwice)
Zarządzanie różnorodnością - koncepcja, zmiany i system  
raportowania polskich organizacji
, mgr Eunika Jedynak (Uniwersytet  
Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

 

 

 

Strategie:

Ocena dojrzałości modelu Lean Manufacturing, mgr Maciej Pieńkowski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Kultura jako przestrzeń stosunków gospodarczych: wyzwania współczesności, dr Daria Zwiagina (Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej)

Bariery i wyzwania strategiczne internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw typu bornglobal, dr Magdalena Klimczuk-Kochańska (Uniwersytet Warszawski), mgr Andrzej Klimczuk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Ryzyko walutowe w handlu zagranicznym jako wyzwania dla systemu zarządzania przedsiębiorstwami w Polsce i na Ukrainie, dr ValentynaKsendzuk (Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Etnocentryzm w strategiach marketingowych sieci dyskontowych i znaczenie jego dla konsumentów, dr Anna Jasiulewicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Rola i wykorzystanie technologii we wdrażaniu koncepcji Work-Life Balance w organizacjach, mgr Dagmara Golba (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Strategie linii lotniczych na konkurencyjnym rynku międzynarodowym, dr Renata Pisarek (Uniwersytet Łódzki)

Formy współpracy między sektorem akademickim a biznesowym, mgr Wioleta Gaweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Tworzenie konkurencyjności obszarów peryferyjnych na przykładzie wschodniej granicy Polski, dr Arkadiusz Malkowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Współpraca firm z organizacjami pożytku publicznego na podstawie Stowarzyszenia Wiosna, mgr Joanna świątek (Polska Akademia Nauk)

Strategie marketingowe firm rynku gitarowego, Leszek Warzecha (Uniwersytet Gdański

Zdolność organizacji do absorpcji wiedzy zewnętrznej i jej rola w  
budowaniu przewag konkurencyjnych
, dr Andrzej Lis, dr hab. Agata  
Sudolska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Kontekst kulturowy i socjologiczny w analizie danych social media -  
rekomendacje na podstawie literatury
, mgr Patrycja Gulak-Lipka, mgr  
Joanna Michalak, mgr Jarosław Wojtas (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w  
Toruniu)

 

 

 

Polska-Białoruś – nowe kierunki współpracy gospodarczej

(Sala TERRA B)

 

Moderator: Jan Król – Wicemarszałek Sejmu RP w latach 1997-2001

Prelegent honorowy:

Wiktor Niekraszewicz– Wiceprzewodniczący Obwodu Mohylewskiego

Aleksandr Averyanov – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białorusi w Rzeczpospolitej Polskiej

Prelegenci:

mec. Tomasz Darowski – Partner w Kancelarii Domański – Zakrzewski – Palinka

dr Rusłan Jesin – Wicedyrektor w Departamencie Handlu Zagranicznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi

Wiesław Muszyński – Burmistrz Włodawy

Karol Rozenberg – Ekspert w Departamencie Finansowania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego

Kazimierz Zdunowski – Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

 

 

Edukacja dzieci i młodzieży – dlaczego duże firmy angażują się w działania edukujące najmłodszych, a także wpływające na poprawę czytelnictwa dzieci i młodzieży?

(Sala TERRA CL)

 

Moderator: Hubert Biskupski – Zastępca Redaktora Naczelnego Super Express

Prelegent honorowy:

Marek Zagórski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

Prelegenci:

Andrzej Czernek – Członek Zarządu, Dyrektor Generalny Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego - Teraz Polska

Zdzisław Kupczyk – Prezes Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Adam Łącki – Prezes Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Anetta Rutkowska-Jaworska - Kierownik ds. relacji zewnętrznych i CSR, Jeronimo Martins Polska S.A.

Dorota Schrammek – pisarka, popularyzatorka czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

dr Joanna Szalacha – Jarmużek – wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej

Teresa Stachowicz - Członek Zarządu Fundacji Dzieci Afryki

 

 

Klastry energetyczne – nowy uczestnik zintegrowanego rynku energetycznego

(Sala TERRA CP)

 

Moderator: Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
w latach 2010-2015

Prelegenci:

prof. dr hab. inż. Jan Kiciński – Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk

Bartłomiej Sawicki –Redaktor portalu BiznesAlert.pl

dr inż. Andrzej Sikora – Prezes Instytutu Studiów Energetycznych

Mariusz Stusiński – Wiceprezes Atende Software Sp. z o.o.

Mirosław Ślachciak – Prezes "Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców

 

 

 

            Likwidacja kwot mleka i cukru (cz. II)

(Sala LUNA A)

 

 

Inwestycje infrastrukturalne – wyzwania 2017

(Sala LUNA B)

 

Moderator: Jerzy Widzyk – Minister Transportu i Gospodarki Morskiej w latach 2000-2001

Prelegenci:

Juliusz Bolek – Prezes Zarządu LZMO S.A.

Sambor Gawiński - Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Piotr Krzystek – Prezydent Szczecina

Tomasz Mironczuk - Ekspert, Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową

Karol Polasik – Prezes Zarządu VOBACOM Sp. z o.o.

Tomasz Turczynowicz - Prezes Zarządu STAR ITS

Damian Woźniak – Członek Zarządu Ghelamco Poland

 

 

Innowacje w rolnictwie a wzrastające wymagania regulacyjne na przykładzie branży środków ochrony roślin. Ochrona plonów w dobie hiper regulacji

(Sala LUNA C)

 

Moderator: Lucyna Talaśka-Klich– Kierownik Działu Gospodarka Gazeta Pomorska

Prelegent honorowy:

Jacek Bogucki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prelegenci:

Marek Łuczak - Prezes Syngenta Polska

prof. dr hab. Marek Korbas – Kierownik Zakładu Instytutu Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy

Wojciech Mojzesowicz – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2007 roku

Juliusz Młodecki - Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

Krzysztof Nykiel – Prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego

Stanisław Stobiecki - Sto-konsult Stanisław Stobiecki

 

 

Jakie fundusze UE do pozyskania w 2017 i kolejnych latach? Czy nadrobimy opóźnienia we wspieraniu inwestycji, innowacji i współpracy przedsiębiorstw?

(Sala VOYAGER)

 

Moderator: Krzysztof Krystowski – Prezes Zarządu Związku Klastrów Polskich

Prelegent honorowy:

dr Jerzy Kwieciński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Prelegenci:

Rafał Baniak – Wiceprezydent Pracodawców RP

Jarosław Bulanda – Wiceprezes, Dyrektor Zarządzający Śląskiego Klastra Lotniczego (Krajowy Klaster Kluczowy)

Bożena Lublińska – Kasprzak – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w latach 2009 -2016

Anna Olkowicz – ekspert funduszy unijnych

 

 

 

 

 

III TURA PANELI TEMATYCZNYCH

16:50– 18:20

 

 

Wyzwania współczesnego zarządzania w gospodarce światowej: przywództwo, strategie, społeczna odpowiedzialność (cz. II)

(Sala TERRA A)

 

 

Nowy Jedwabny Szlak – szansą na rozwój gospodarczy

(Sala TERRA B)

 

Moderator: Marek Mieszkiełło – Przewodniczący Rady Europejsko - Azjatyckiej Fundacji Edukacji Biznesowej

Prelegenci:

Paweł Bukowski – Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Gospodarczych

dr Marceli Burdelski - Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego

Jerzy Kandziora – Przewodniczący Oddziału Śląskiego Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej

Ernest Kuś – Prezes Eudeco Sp. z o.o., współwłaściciel Cathay Associates Sp. z o.o.

Jarosław Żak- Członek Zarządu Hatrans

 

 

OPP - strategicznym narzędziem transformacji obszaru pozarządowego

(Sala TERRA CL)

 

Moderator: Dariusz Kordek – aktor, manager kultury, producent

Prelegent honorowy:

Marek Zagórski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

Prelegenci:

Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Naczelnej Izby Kontroli

Tomasz Pietrala - Prezes Krajowego Rejestru Organizacji Pożytku Publicznego

Bartosz Węglarczyk -  Dyrektor Programowy portalu Onet.pl

dr Jarosław Zbieranek – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 

Kobieta w biznesie we współczesnym świecie

(Sala TERRA CP)

 

Moderator: Kinga Chalecka – Prezes Stowarzyszenia Kobiece Forum Biznesu, właścicielka firmy szkoleniowej „Inne Spojrzenie”

 

Prelegenci:

Joanna Cieślak-Ospalska - pomysłodawczyni i organizatorka spotkań mentorskich "Z biznesem mi do twarzy", PRowiec, właścicielka marki Positivemind.pl

Joanna Czerska-Thomas – Współorganizatorka spotkań dla kobiet „Charmsy Biznesu”, właścicielka Agencji Marketingowej M4Bizz

Katarzyna Kafka Jaworska – Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest, Prezes Fundacji Biuro Kultury, Jurorka festiwalu w Soffi, Leeuwaarden i Brnie

Lucyna Tataruch – Lucyna Tataruch – socjolożka, redaktorka prowadząca miesięcznik „Miasta Kobiet”, dziennikarka „Biznesu Kujawsko-Pomorskiego” i innych tytułów Polska Press Grupy

Mirosława Wilk – Właścicielka gospodarstwa agroturystycznego „Wilcza Chata”, finalista „Rolnik-Farmer Roku 2016”, dwukrotna zdobywczyni „Złotego Półgęska” w Przysieku

dr Magdalena Zubiel – Kasprowicz – Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy

Wioletta Zwara – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy

 

 

Welconomy Silver Biznes

(Sala LUNA A)

 

Moderator: Marzena Rudnicka – Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Prelegenci:

dr hab. Robert Gwiazdowski – wykładowca Uczelni Łazarskiego, ekspert Centrum im. Adama Smitha

Małgorzata Kaczorek – Prezes Zarządu Fundacji Tak dla Zdrowia

dr Mariola Rybka - Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych 

ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski - Koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW w Warszawie

Przemysław Wiśniewski – Prezes Fundacji Zaczyn, Redaktor Naczelny magazynu Polityka Senioralna, Członek Rady Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

System ochrony instytucjonalnej (IPS) w polskiej bankowości spółdzielczej - pierwsze doświadczenia, dalsze kierunki rozwoju.

(LUNA B)

 

Moderator: dr Jacek Wójcik - Wicekanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

Prelegenci:

Adam Dudek – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej

prof. dr hab. Jan Głuchowski - Rektor Senior Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

Cezary Maciejewski - Prezes Zarządu  Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego

Aleksander Mikołajczak – Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Waldemar Zieliński - Prezes Banku Spółdzielczego w Toruniu

Adam Skowroński - Prezes Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB

 

 

Przyszłość elektrycznych autobusów w miastach, szanse i bariery

(Sala LUNA C)

 

Moderator: Marek Pol – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Infrastruktury w latach 2001-2004

Prelegenci:

Marcin Kowallek – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta Torunia

Piotr Krzystek – Prezydent Szczecina

Miłosz Stec -  Zastępca Prezydenta Tychów ds. Infrastruktury

Marek Sikora – Zastępca Prezydenta Grudziądza

Krzysztof Sobański – Zastępca Dyrektora Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach

Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Rzeszowa

Marek Wojtkowski – Prezydent Włocławka

 

14  marca 2017

I TURA PANELI TEMATYCZNYCH

9:30 – 11:00

 

Sesja Plenarna: Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce

(Sala TERRA A + TERRA B)

 

Moderator: prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica - Prorektor ds. Badań Naukowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zaproszeni Goście:

Wiesław Janczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

dr Piotr Dardziński– Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

prof. dr hab. Jacek Woźny – Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

dr hab. inż. Stanisław Mroziński – Prorektor ds. Nauki Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy

dr Robert Musiałkiewicz - Prorektor ds. Nauczania i Studentów Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska - Prorektor ds. Collegium Medicum, Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Dominik Antonowicz - Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji i Ewaluacji Badań Naukowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Paweł Zygarłowski – Prezes Zarządu TEB Akademia Sp. z o.o., założyciel Wyższych Szkół Bankowych

 

 

Co z tą bazą? Infrastruktura sportowa, stan posiadania, zagrożenia
i perspektywy rozwoju

(Sala TERRA CL)

 

Moderator: Anna Draspa – Główny Specjalista Agenda Nauki i Innowacyjności

Prelegenci:

Monika Chabior – aktywistka NGO, autorka koncepcji Nasz Orlik

Marcin Drogorób – Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Tadeusz Kowalski – Burmistrz Tucholi

Marek Olszewski – Wójt Gminy Lubicz

Aleksandra Plucińska – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki

Maciej Wiśniewski – Prezes Klubu Koszykarskiego Twarde Pierniki Toruń

Krzysztof Wolsztyński – Prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki

 

Mężczyzna polski. Bóg, honor, ojczyzna czyli rzecz o tożsamości

(Sala TERRA CP)

 

Moderator: Robert Banasiewicz – Specjalista Terapii Uzależnień

Prelegenci:

prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz – specjalista psychiatra Centrum Zdrowia Araszkiewicz „Łaźnia Miejska”

dr Magdalena Cyrklaff –wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

ks. prof. Jan Przybyłowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ks. Miłosz Wardziński – Obrońca Węzła Małżeńskiego w Sądzie Biskupim Diecezji Toruńskiej

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo kulturowe jako element innowacyjności w Unii Europejskiej

(Sala LUNA A)

 

Moderator: ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski - Koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW w Warszawie, Socjologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa kulturowego w Europie

Prelegenci:

dr Grzegorz Abgarowicz, Problem bezpieczeństwa ludności z Karabachu i Ukrainy

dr Leszek Buller – Instytut Socjologii UKSW, Innowacyjność w programach trans granicznych i ponadnarodowych w ramach funduszy europejskich  –  Centrum Projektów Europejskich

dr Sylwia Jaskuła – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Bezpieczeństwo kulturowe w przestrzeni wirtualnej. Wyzwania pedagogiczne

prof. dr hab. Leszek Korporowicz – Uniwersytet Jagielloński, Podmioty bezpieczeństwa kulturowego

podinsp. dr Zbigniew Kazimierz Mikołajczyk, Wpływ przestępczości innokulturowej na poczucie bezpieczeństwa obywateli.

dr hab. Aldona Piwko, Problem różnorodności kultur w Europie - charakterystyka kulturowa społeczeństwa muzułmańskiego Bliskiego Wschodu

 

 

Innowacje dla gospodarki: rozwiązania i wdrożenia

(Sala LUNA B)

           

Moderator: dr Marcin Kilanowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Wydział Prawa i Administracji, Członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju przy
Ministerstwie Gospodarki

Prelegent honorowy:

prof. dr hab. Łukasz Szumowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prelegenci:

Marek Dondelewski – Wiceprezes InnoNEST Sp. z o.o.

Adam Hirny - BGŻ BNP Paribas

Magdalena Jabłońska - COO MIT Enterprise Forum Poland

Irmina Marcinkiewicz - Dyrektor MSU Publishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienia publiczne i projekty organizacji międzynarodowych – perspektywy dla polskich firm Ministerstwo Spraw Zagranicznych

(Sala LUNA C )

 

Beata Pich - Kierownik Referatu ds. problemów globalnych i międzynarodowych organizacji gospodarczych w Departamencie Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Michał Polański - Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


- Międzynarodowe przetargi – potężny rynek, atrakcyjne kontrakty,

- Dlaczego udział polskich firm w ich ofercie  jest  niezadowalający?

- Jak zwiększyć zaangażowanie polskiego biznesu na rynku projektów i przetargów organizacji międzynarodowych?

 

 

II TURA PANELI TEMATYCZNYCH

11:30 -13:00

 

Wyzwania współczesnego zarządzania w gospodarce światowej: przywództwo, strategie, społeczna odpowiedzialność (cz. III)

(Sala TERRA A)

 

 

Przyszłość wyższych szkół niepublicznych w Polsce

(Sala TERRA B)

 

Moderator: prof. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz – Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

Prelegenci:

doc. Krzysztof Sikora – Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Paweł Zygarłowski – Prezes Zarządu TEB Akademia Sp. z o.o., założyciel Wyższych Szkół Bankowych

dr Marek Waszkowiak – Rektor Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
w Koninie

dr Małgorzata Baran - Prorektor ds. rozwoju strategicznego z Collegium Civitas

dr Dariusz Grzybek – Rektor Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Arkadiusz Doczyk  - Dyrektor ds. współpracy akademickiej  Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Edukacja Sp. z o. o 

prof. dr hab. Stanisław Mocek - Rektor Collegium Civitas w Warszawie

ks. dr Krzysztof Niegowski – SDB Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

 

 

Polskie Parki Narodowe – gatunki inwazyjne problemem Europy

(Sala TERRA CL)

 

Moderator: Witold Katner – Dziennikarz, były Rzecznik Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prelegent honorowy:

Ewa Lech – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Andrzej Szweda-Lewandowski – Podsekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody w Ministerstwie Środowiska

Prelegenci:

Daniel Chmielewski – Prezes Polskiego Związku Zwierząt Futerkowych

Rajmund Gąsiorek – Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych

Konrad Wypychowski – Dyrektor Parku Narodowego Ujście Warty

 

 

Równość na poziomie lokalnym

(Sala TERRA CP)

 

Moderator: Anna Wróblewska-Zawadzka – Nieformalna Grupa Inicjatywna

Prelegenci:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej, Współprzewodniczący Rady ds. Równego Traktowania

dr Marta Mazurek – Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom

Danuta Wawrowska – Wiceprzewodnicząca Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Słupska

Agata Wierny – Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans

 

 

Psychologia w biznesie

(Sala LUNA A)

 

Moderator: Andrzej Chalecki –  właściciel firmy szkoleniowej „Inne Spojrzenie”, trener biznesu i rozwoju osobistego, mówca motywacyjny

Prelegenci:

Tomasz Janik – właściciel marki szkoleniowej „Tomasz Janik Personal Coaching”, trener biznesu, coach, certyfikowany trener metodologii badań psychometrycznych FRIS

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Kruszewski – wykładowca akademicki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, trener biznesu i rozwoju

osobistego, psychoterapeuta i mediator sądowy, współtwórcą komunikacji i psychologii w biznesie na WNEiZ UMK oraz psychologii w biznesie w WSB

dr Alina Matlakiewicz – wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej

dr Joanna Rajang – psycholog biznesu i biznes coach, właścicielka firmy „Personel System”

Maciej Witkowski - handlowiec i marketingowiec z 16-letnim doświadczeniem, związany z branżami: reklamową, eventową i szkoleniową

 

 

Lokalne media w dobie Internetu - szanse i zagrożenia dla Wydawców na zmieniającym się rynku

(Sala LUNA B)

 

Moderator: Marcin Ryński - Prezes cmcmedia.pl 

Prelegenci:

Mirosław Jasiński - Radca prawny

Maciej Kowalski - Stowarzyszenie Gazet Lokalnych 

Tomasz Kaczyński - Wydawca ototorun.pl 

Tomasz Pasiut – reporter TVN 24

 

 

Wielki sukces małych gmin i miast, czy to możliwe?

(Sala LUNA C)

 

Moderator: Andrzej Drozdowski – Dyrektor Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca

Prelegenci:

dr Andrzej Cieśla – Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego

Jacek Czarnecki – Wójt Gminy Chełmża

Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Zabrza

Marcin Skonieczka – Wójt Gminy Płużnicy

Roman Tasarz – Burmistrz Golubia-Dobrzynia w latach 2002-2014

Andrzej Wyganowski – Burmistrz Stepnicy

 

 

 

 

III TURA PANELI TEMATYCZNYCH

13:30 -15:00

 

 

Wyzwania współczesnego zarządzania w gospodarce światowej: przywództwo, strategie, społeczna odpowiedzialność (cz. IV)

(Sala TERRA A)

 

Polska 3.0 - Największy multimodalny, infrastrukturalny projekt w Polsce, pozwalający wykorzystać potencjał żeglugi śródlądowej.  Modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej, modernizacja części Wisły, połączenie Dunaj - Odra - Łaba, Bałtyk – Adriatyk, Bałtyk – Morze Czarne, międzynarodowa droga wodna E-40. Żegluga śródlądowa kluczowym ogniwem transportu multimodalnego w ramach Programu Polska 3.0.

(Sala TERRA B)

 

Moderator: Bogdan Węgrzynek - Prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, ekspert programu Polska 3.0

Prelegenci:

prof. dr hab. Zygmunt Babiński - Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownik Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych, ekspert programu Polska 3.0.

Wołodia Chervonyi - Koordynator programu Ukraina 3.0.

Angelika Jarosławska - Koordynator programu Polska 3.0, Wiceprezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, ekspert ds. Polityki klastrowej

Marek Niemczyk - Prezes Stowarzyszenia Podatników w Polsce, ekspert programu Polska 3.0.

Józef Tobola -  inżynier, ekspert związany od lat z czeskimi instytucjami rządowymi i pozarządowymi w transporcie, szczególnie śródlądowych dróg wodnych, ekspert programu Polska 3.0.

Andrzej Voigt - Koordynator ds. międzynarodowych, program Polska 3.0

Paweł Skutecki – Poseł na Sejm RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego

 

 

Kobiety inicjatorkami innowacyjnych działań na obszarach wiejskich

(Sala TERRA CL)

 

Moderator: Agnieszka Odachowska – Pełnomocniczka Kongresu Kobiet

Prelegenci:

Justyna Borzym – Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Dorota Ekiert – Dyrektorka Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie

Katarzyna Kosno – Skansen Jeziorak Zaborsko

Irmina Olejnik-Czarwonka – rolniczka, technolog żywności, ekonomistka

Katarzyna Rogaczewska – Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie

Grażyna Zaremba-Szuba – restauratorka, właścicielka „Dworku Tradycja” Bełczna

Ewa Zimny-Rumińska – ekonomistka, ekspert ONZ i UE ds. gender, Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet przy Szkole Głównej Handlowej

 

 

Post-prawdy w mediach i internecie? Zmiana paradygmatu komunikacji i konsekwencje w komunikacji społecznej i biznesowej

(Sala TERRA CP)

 

Prelekcje:

Katarzyna Drewnowska – Toczko – „Jak się nazywa pies Obamy, czyli o personalbranding na Instagramie”

Artur Jabłoński – „Bańka informacyjna na Facebooku”

Dominik Pokornowski – „Pijarowe sztuczki czy PR-owa komunikacja biznesu na Twitterze”

 

Moderator: Katarzyna Drewnowska – Toczko, Dominik Pokornowski

Prelegenci:

dr Barbara Brodzińska– Mirowska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji społecznej

Jarosław Jaworski - specjalista z zakresu PR kultury, PR Manager Festiwalu Filmowego Tofifest oraz Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

prof. Andrzej Szahaj - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filozofii

Adam Wilma - Gazeta Pomorska

Artur Woliński - Prezes Agencji informacyjnej Newseria

dr hab. Piotr Zariczny – specjalista w Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu i profesor nadzwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak przyciągnąć dwa światy?- Korzyści z partnerstwa w obszarze biznesu i ekonomii społecznej

( Sala LUNA A)

 

Moderator: dr Marta Karwacka - ekspert Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wykładowca Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie i WSB w Toruniu, ekspert ds. CSR rekomendowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, konsultant GoodBrand/ Better

Prelegenci:

Marta Olszewska – Dyrektor Biura Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu

dr Krzysztof Matela – Wiceprezes BCC, Kanclerz Loży Bydgoskiej

Przemysław Oczyp – Dyrektor Zarządzający w Firmie Go Responsible Warszawa

Wacław Szramowski – Prezes Spółdzielni „Perspektywa”, Prezes Fundacji Ochrona Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych

 

 

Mniej znane możliwości i sposoby odzyskiwania należności od dłużników

 ( Sala LUNA B 13:30-14:15)

 

Prowadzący mec. Jacek Czuliński

 

-  Zawiadomienie o uzasadnionym domniemaniu popełnienia przestępstwa oszustwa jako środek prowadzący do odzyskania wierzytelności.

-  Sporządzenie aktu notarialnego poddania się egzekucji przez dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą jako tytuł egzekucyjny.

-  Skuteczne prowadzenie w pełnym zakresie egzekucji komorniczej, w tym możliwość przejęcia ruchomości lub nieruchomości dłużnika przez wierzyciela.

-  Skarga pauliańska - czyli uznanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela za bezskuteczną.

-  Powództwo o zapłatę przeciwko Członkom Zarządu spółki z o.o. - przeniesienie odpowiedzialności za dług osoby prawnej - sp. z o.o. na osoby fizyczne - Prezes i Członkowie Zarządu sp. z o.o.

-  Zawezwanie do próby ugodowej na gruncie prawa cywilnego.

 

Bezpośrednia hipotermia serca. Polski patent na lepsze leczenie zawału serca

(Sala LUNA B 14:15-15:00)

 

Prowadzący dr nauk med. Tomasz Kameczura – Uniwersytet Rzeszowski

 

 

 

 

 

 

Kierunki rozwoju i przekształceń współczesnego samorządu terytorialnego w perspektywie społeczno-organizacyjnej

(Sala LUNA C)

 

Moderator: Andrzej Potoczek – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Prelegenci:

Adam Banaszak – Radny Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego

dr Zbigniew Brenda – Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

dr Robert Gawłowski – Prodziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy

prof.dr hab. Janusz Golinowski – Profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielskiego w Bydgoszczy

Mariusz Leszczyński - Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

prof. Jerzy Stępień – Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2008

prof. dr hab. Adam Sudoł - Profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Eugeniusz Gołębiewski – Burmistrz miasta Kowal

Dr Stefan Pastuszewski – Bydgoska Szkoła Wyższa

 

HARMONOGRAM WYDARZEŃ
WELCONOMY FORUM IN TORUŃ 2017

 

 


12 marca 2017


18:00 Mecz ekstraklasy koszykarskiej Polski Cukier Toruń vs King Szczecin


13 marca 2017

Hotel Copernicus, Bulwar Filadelfijski 11


10:00 - 12:00 Sesja Inauguracyjna
12:30 – 14:00 Panele Tematyczne
14:00 – 15:00 Lunch
15:00 – 16:30 Panele Tematyczne
16:30 – 16:50 Przerwa kawowa
16:50 - 18:20 Panele Tematyczne


Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6


19:00 – 21:00 Koncert charytatywny „Noblese Oblige”

Po zakończeniu koncertu bankiet


Władysława Łokietka 5
22:00 Business Mixer

14 marca 2017

Hotel Copernicus, Bulwar Filadelfijski 11

 

9:30 – 11:00 Sesja Plenarna


Panele Tematyczne
11:00 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 13:00 Panele Tematyczne
13:00 – 13:30 Lunch
13:30 – 15:00 Panele Tematyczne

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

zamknięcie cookie's ikona więcej informacji